Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 12.03.2024 r. (sygn. akt III C 1824/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 12.03.2024 r., sygnatura akt III C 1824/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu