Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 12.03.2024 r. (sygn. akt II C 1272/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 12.03.2024 roku, sygnatura akt II C 1272/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek