Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 11.04.2024 r. (sygn. akt II C 1294/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 11.04.2024 r., sygnatura akt II C 1294/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu