Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 10.06.2024 r. (sygn. akt II C 790/23) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 10.06.2024 r., sygnatura akt II C 790/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami