Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 09.04.2024 r. (sygn. akt III C 1795/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 09.04.2024 roku, sygnatura akt III C 1795/23, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda