Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 08.04.2024 r. (sygn. akt III C 720/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 08.04.2024 r., sygnatura akt III C 720/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek