Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 07.02.2024 r. (sygn. akt II C 1817/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 07.02.2024 r., sygnatura akt II C 1817/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek