Wyrok SO Warszawa-Praga z dnia 01.03.2024 r. (sygn. akt III C 88/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 01.03.2024 r., sygnatura akt III C 88/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu