Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 25.04.2024 r. (sygn. akt I C 683/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 25.04.2024 roku, sygnatura akt I C 683/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami