Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 23.11.2023 r. (sygn. akt I C 950/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 23.11.2023 roku, sygnatura akt I C 950/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami