Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 13.06.2024 r. (sygn. akt I C 1113/23) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 13.06.2024 r., sygnatura akt I C 1113/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami