Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 06.11.2023 r. (sygn. akt I C 300/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 06.11.2023 roku, sygnatura akt I C 300/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu