Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 06.10.2023 r. (sygn. akt I C 254/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 06.10.2023 roku, sygnatura akt I C 254/22, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców