Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 06.03.2024 r. (sygn. akt I C 693/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 06.03.2024 roku, sygnatura akt I C 693/23, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”