Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 05.06.2024 r. (sygn. akt. I C 805/23) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 05.06.2024 r., sygnatura akt I C 805/23, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek