Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 05.04.2024 r. (sygn. akt I C 155/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 05.04.2024 roku, sygnatura akt I C 155/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek