Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 04.08.2023 r. (sygn. akt I C 182/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 04.08.2023 roku, sygnatura akt I C 182/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek