Wyrok SO w Warszawie z dnia 31.07.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 1756/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.07.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 1756/21, pozwany Getin Noble Bank S.A, zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”