Wyrok SO w Warszawie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 7581/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) — 22 sprawy połączone do wspólnego rozpoznania


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 7581/21, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.). Pierwszy w Polsce wyrok sprawy połączonej do wspólnego rozpoznania dwudziestu dwóch indywidualnych pozwów. Rozstrzygnięciem dla dwóch klientów naszej kancelarii jest ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z kosztami procesu