Wyrok SO w Warszawie z dnia 29.05.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 6091/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.05.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 6091/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu