Wyrok SO w Warszawie z dnia 29.05.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 10662/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.05.2024 r., sygnatura akt XXVIII C 10662/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu