Wyrok SO w Warszawie z dnia 29.01.2024 r. (sygn. akt XXVIII 19100/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.01.2024 r., sygnatura akt XXVIII 19100/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu