Wyrok SO w Warszawie z dnia 28.09.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 14412/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.09.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 14421/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek