Wyrok SO w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 8866/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 8866/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania