Wyrok SO w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 5541/21) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 5541/22, pozwany : PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A) zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu