Wyrok SO w Warszawie z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt XXV C 457/20) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.04.2023 roku, sygnatura akt XXV C 457/20, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu