Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.06.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 12333/22) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.06.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 12333/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu