Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.05.2022 r. (sygn. akt XXVIII C 10474/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 10474/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN i CHF)