Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 9122/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9122/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie na rzecz powodów zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (nieważność przesłankowa) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania.