Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.01.2022 r. (sygn. akt XXV C 47/20) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2022 roku, sygnatura akt XXV C 47/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), osobno zasądzone wpłaty w PLN i CHF