Wyrok SO w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 13204/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 13204/22, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio Nordea Bank Polska S.A.),ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek