Wyrok SO w Warszawie z dnia 24.10.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 5809/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.10.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 5809/21, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek