Wyrok SO w Warszawie z dnia 24.06.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 13787/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 13787/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu