Wyrok SO w Warszawie z dnia 24.05.2024 r. (sygn. akt. XXVIII C 15552/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2024 r., sygnatura akt XXVIII C 15552/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek