Wyrok SO w Warszawie z dnia 23.11.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 5224/22) pozwany: Bank Ochrony Środowiska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 5224/22, pozwany Bank Ochrony Środowiska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu