Wyrok SO w Warszawie z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 13282/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2023 r., sygnatura akt XXVIII C 13282/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek