Wyrok SO w Warszawie z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 10614/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 10614/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek