Wyrok SO w Warszawie z dnia 21.06.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 12600/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 12600/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu