Wyrok SO w Warszawie z dnia 21.05.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 2306/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.05.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 2306/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek