Wyrok SO w Warszawie z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 9361/21) pozwany: Bank Ochrony Środowiska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9361/21, pozwany Bank Ochrony Środowiska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek