Wyrok SO w Warszawie z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 21548/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 21548/22, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”