Wyrok SO w Warszawie z dnia 18.09.2023 r. (sygn. akt XXV C 130/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.09.2023 roku, sygnatura akt XXV C 130/21, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek