Wyrok SO w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 6837/21) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 6837/21, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek