Wyrok SO w Warszawie z dnia 17.02.2022 r. (sygn. akt XXVIII C 5893/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias )


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 5893/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”