Wyrok SO w Warszawie z dnia 15.12.2022 roku (sygn. akt IV C 26/20) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt IV C 26/20, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu