Wyrok SO w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2838/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 2838/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”