Wyrok SO w Warszawie z dnia 12.02.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 2277/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 2277/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek