Wyrok SO w Warszawie z dnia 10.06.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 6271/23) pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2024 r., sygnatura akt XXVIII C 6271/23, pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu