Wyrok SO w Warszawie z dnia 07.09.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 4561/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.09.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 4561/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek