Wyrok SO w Warszawie z dnia 07.07.2022 roku (sygn. akt XXV C 3328/19) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2022 roku, sygnatura akt XXV C 3328/19, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF), oddalenie powództwa w nieznacznym zakresie co do części odsetek